Loading...

KUPİK GELİNCİK KÖYÜ HAKKINDA


 

 

KUPİK (GELİNCİK) KÖYÜ


 

 

  • KUPİK(Gelincik) Köyü:
 


Kupik Köyü, Tunceli İli Mazgirt İlçesinin Darıkent bucağına bağlı, şimdilerde 8-10 hanesi kalmış bir köydür. Güneyinde Davali, doğusunda Darıkent (Mohundu), Şobek, kuzeyinde Kurkurik ve batısında Lödek köyleri yer almaktadır.

İnanışa göre Kupik Köyü'nün kuruluşu Baba Mansur ve Devriş Gevr'in yöreye geldiği tarihlere rastlar, bu da aşağı yukarı 900 yıla karşılık gelmektedir. Ancak köyde bulunan kilise kalıntıları köyün çok daha eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Köyün çevresinde 4 tane de mezrası (Mahalle) bulunmaktadır. Kortreş, Goma Kare, Sedıkan ve Goma Veli'ye Hese. Köy Merkezi ile Kortreş'te Baba Mansurlular, Sedıkan ve Goma Kare'de Dervişkeranlılar Goma Veli'ye Hese'de ise Seyit Safiler yaşamaktadır.

Köyün belli başlı aileleri şunlardır.

A) Kupik Merkezde:
1. Seyit Haydar Ailesi. Keko (Şükrü Doğan). (Oğulları: Paşa, Ali Ekber, Ali Kaya)
2. Erdoğmuş Ailesi: Hüseyin ve Şükrü Erdoğmuş.
3. Düzgün Ailesi: Güzel ve Abbas Düzgün.
4. Ketir Ailesi: Hüseyin Ketir, Süleyman Ketir.
5. Deniz Ailesi: Derviş (Marangoz) Deniz.
6. Şahin Ailesi: Hüseyin Şahin ve diğerleri.
7. S. Mustafa Ailesi: S. Abbas Halisçelik.
8. Cangüder Ailesi: S. Şahe: Ali, Elif, Süleyman, Zeynep.
9. Ergüder Ailesi: S. Abdullah: (S. Bertal, S. Rıza ve diğerleri.)
10. Esenboğa Ailesi: S. İmam, S.Hakkı: İmam, Ekrem, Talip, Abidin.
11. Aydın Ailesi: S. Ahmet: İmam, Hasan, Sakine (Dünya), Mustafa.
12. Kılavuz Ailesi: Bayi ve Mahmut (Bre) Kılavuz .
13. Gül Ailesi: Hasan Gül, Düzgün Gül.
14. Yılmaz Ailesi: Keko Yılmaz, Veli Yılmaz.
15. Çolpan Ailesi: Hüseyin Çolpan. (Mahmut ve Düzgün Çolpan'lar)
B) Kortreş'te:
1. S. Mustafa Ailesi: S. Şükrü, S. Mustafa Halisçelik'ler.
2. S. Bapir Ailesi: S. Ahmet Turgut. (Cafer, Zeynel, Fatma, Mehmet, Ali, Azime, Songül, Kenan)
3. S. Rıza Ailesi: Keko Yaşar. (Oğulları: Dursun (Rahmetli), Rıza, Hüseyin, Hıdır ve Kasım YAŞAR.
4. S. Hasan Ailesi: (Çarekanlı Teyze)
5. S. Nuri Ailesi: (Mehmet, Ali, Nuri, Kutu)
C) Sedikan'da:
1. Kayar Ailesi.
2. Beyaz Ailesi.
3. Koçan (Kaçan) Ailesi.
D) Goma Kare:
1. Kare Ailesi. (İmam Gök, Baki Gök, Dursun Gök.)
E) Goma Veli'ye Hese'de:
1. Polat Ailesi.
imam polat,mustafa polat,hıdır polat,baye polat,düzgün polat,güneş polat,beser,polat,hıdır polat,haydar polat
Baba Mansur torunu S. Ali S. Nuri daha sonraları Seyitli Köyüne bağlı Seyitli (Çerko) Mezrası'nda da arazi almış, Baba Mansur'un bazı torunları aileleriyle buraya göç ederek yerleşmişlerdir. Bunlar da:

1. Yıldırım Ailesi. Kamer Yıldırım. (Çocukları: Aziz, Veli, Haydar, Firgan, Ahmet Yıldırım)
2. Yıldız Ailesi: Dursun Yıldız. (Oğullları: Müslüm, Ali, Ekrem YILDIZ)
3. S. Nuri Ailesi: S. Veyis (Büyük) Gerçek. (Oğulları: Mehmet, Haydar, Hüseyin.)
4. S. Nesimi Ailesi. S. Veyis (Küçük Veyis) Turgut. (Oğulları: Haydar, Nesimi, Düzgün, Doğan, Ali)
4. Doğan Ailesi: Paşa (Müslüm), A. Ekber (Oğlu Murat), A. Kaya Doğan.
5. S. Rıza Ailesi.: Keko Yaşar.(Oğulları: Dursun, Rıza, Hüseyin, Hıdır, Kasım)

Not: Sayılmamış kişiler bulunabilir. (Özellikle kız çocukları) Katkılarınızı bekliyoruz. 

 


 


Dersim Mazgirt