Loading...

GELİNCİK KÖYÜ


Gelincik, Mazgirt

Gelincik, Tunceli ilinin Mazgirt ilçesine bağlı bir köydür.

köy hakkında genel bilgiler

tarım ve hayvancılıkla geçinen köy halkı, doğu anadolunun bütün dağ köylerinde görüleceği üzere geleneksel üretim modelini devam ettirmektedir. sınırlı miktardaki tarıma uygun eğime sahip arazide daha çok lokal ihtiyaçlar için bazı hububat türleri ve bazı sebzeler yetiştirilmektedir. ekilebilir alanların büyük kısmı çayır olarak değerlendirilmektedir. traktörün köyde kullanılma sebebi arazi işlemekten çok taşıma yapmaktır. mevcut bütün imkânlar hayvancılığı sürdürülebilir kılmak için seferber edilmiştir.

kimyasal girdilerin hemen hemen hiç kullanılmadığı bilinen tüm doğu anadolu bölgesi için olduğu gibi bu köyde de "organik tarım" gerekli projelerin devreye girmesiyle alternatif bir geçim kaynağı olabilir. vejetasyon süresinin kısa olması ekonomik üretime mani değildir.

meşe ormanı kayda değer bir güzelliğidir köyün. kavak dut ceviz kayısı erik elma ağaçları da yetişebilmektedir. yüksek kesimlerde ve kayalıklarda yabani incir görülebilir.

içme suyu kaynakları yeterlidir. ancak tarımda bu sudan faydalanılamamaktadır. ayrıca köyü çevreleyen tepelerden evlere verilmek üzere su getirilmiştir.

elektrik ve telefon şebekesi mevcuttur. yollar düşük satandartlı bile denemeyecek kadar kötü durumdadır. yarma ve dolgu bile yapılmamıştır. mohunduya kadar yol yoktur. ulaşım altı yüksek araçların seyredebileceği doğal arazi üzerinde zamanla oluşmuş patikalardan sağlanmaktadır. bazı kış aylarında yol açmaya gelen grayderlerin oluşturduğu hat sanki burda bir yol var izlenimi vermektedir.

yakın geçmişe kadar ermenilerin de yaşadığı bilinmektedir.köyün asıl adı ermenice olduğu sanılan "küpük" tür. küpük kelimesinin küpün çok olduğu yer manasına geldiği söylenmektedir. ancak köyün geçmişinde bilinen bir gömü bulma olayı yoktur.demek ki ermenilerin yanlarında götüremeyecekleri değerli eşyaları küplerle gömdüğü konusundaki yaygın inanışlar burada da etkilidir.

köy çevresinde bulunan koyun başlı eski mezar taşları, üzerindeki yazı ve sembollerden anlaşılacağı üzere karakoyunlular dönemine aittir. yine köyde bir kaç yerde bulunan mezarlıklar ve mezar taşlarındaki yazılar. çok dinli ve çok dilliliğin belgeleri gibidir. sanki burda kültürler buluşmuştur. köy halkının yerel inançları da bunu destekler niteliktedir. tarlaların içinde bulunan şekil verilmiş kesme taşların eski bir kiliseye ait olduğu söylense de resmi kayıtlarda böyle bir bilgi yoktur ya da ilgilenilmemiştir.

saygılarımla

ali kıya

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Tunceli iline 58 km, Mazgirt ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - mehmet gök
> 1999 - mehmet gök
> 1994 - haydar polat
> 1989 - veli gök
> 1984- veli gök

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol kum olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet 
 
Mazgirt / Kupik / Gelincik Köyü

Kupik ( Gelincik ) Köyü

Kupik Köyü, Tunceli İli Mazgirt İlçesinin Darıkent bucağına bağlı, şimdilerde 8-10 hanesi kalmış bir köydür. Güneyinde Davali, doğusunda Darıkent (Mohundu), Şobek, kuzeyinde Kurkurik ve batısında Lödek köyleri yer almaktadır.

İnanışa göre Kupik Köyü'nün kuruluşu Baba Mansur ve Devriş Gevr'in yöreye geldiği tarihlere rastlar, bu da aşağı yukarı 900 yıla karşılık gelmektedir. Ancak köyde bulunan kilise kalıntıları köyün çok daha eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Köyün çevresinde 4 tane de mezrası (Mahalle) bulunmaktadır. Kortreş, Goma Kare, Sedıkan ve Goma Veli'ye Hese. Köy Merkezi, Kortreş ve Goma Veli'ye Hese'de Baba Mansurlular, Sedıkan ve Goma Kare'de Dervişkeranlılar yaşamaktadır.


Köyün belli başlı aileleri şunlardır.

A) Kupik Merkezde:

1. Seyit Haydar Ailesi. Keko (Şükrü Doğan). (Oğulları: Paşa, Ali Ekber, Ali Kaya)

2. Erdoğmuş Ailesi: Hüseyin ve Şükrü Erdoğmuş.

3. Düzgün Ailesi: Güzel ve Abbas Düzgün.

4. Ketir Ailesi: Hüseyin Ketir, Süleyman Ketir.

5. Deniz Ailesi:
Derviş (Marangoz) Deniz.

6. Şahin Ailesi: Hüseyin Şahin ve diğerleri.

7. S. Mustafa Ailesi: S. Abbas Halisçelik.

8. Cangüder Ailesi: S. Şahe: Ali, Elif, Süleyman, Zeynep.

9. Ergüder Ailesi: S. Abdullah: (S. Bertal, S. Rıza ve diğerleri.)

10. Esenboğa Ailesi: S. İmam, S.Hakkı: İmam, Ekrem, Talip, Abidin.

11. Aydın Ailesi: S. Ahmet: İmam, Hasan, Sakine (Dünya), Mustafa.

12. Kılavuz Ailesi:S. Bayi ve Mahmut (Bre) Kılavuz .

13. Gül Ailesi: Hasan Gül, Düzgün Gül.

14. Yılmaz Ailesi: S.Keko Yılmaz, Veli Yılmaz.

15. Çolpan Ailesi: Hüseyin Çolpan. (Mahmut ve Düzgün Çolpan'lar)


B) Kortreş'te:

1. S. Mustafa Ailesi: S. Şükrü, S. Mustafa Halisçelik'ler.

2. S. Bapir Ailesi: S. Ahmet Turgut. (Cafer, Zeynel, Fatma, Mehmet, Ali, Azime, Songül, Kenan)

3. S. Rıza Ailesi:
Keko Yaşar. (Oğulları: Dursun (Rahmetli), Rıza, Hüseyin, Hıdır ve Kasım YAŞAR.

4. S. Hasan Ailesi:
(Çarekanlı Teyze)

5. S. Nuri Ailesi:
(Mehmet, Ali, Nuri, Kutu)


C) Sedikan'da:

1. Kayar Ailesi.

2. Beyaz Ailesi.

3. Koçan (Kaçan) Ailesi.

D) Goma Kare:

1. Kare Ailesi. (İmam Gök, Baki Gök, Dursun Gök.)


E) Goma Veli'ye Hese'de:

1. Polat Ailesi.Baba Mansur torunu S. Ali S. Nuri daha sonraları Seyitli Köyüne bağlı Seyitli (Çerko) Mezrası'nda da arazi almış, Baba Mansur'un bazı torunları aileleriyle buraya göç ederek yerleşmişlerdir. Bunlar da:

1. Yıldırım Ailesi.
Kamer Yıldırım. (Çocukları: Aziz, Veli, Haydar, Firgan, Ahmet Yıldırım)

2. Yıldız Ailesi: Dursun Yıldız. (Oğullları: Müslüm, Ali, Ekrem YILDIZ)
3. S. Nuri Ailesi: S. Veyis (Büyük) Gerçek. (Oğulları: Mehmet, Haydar, Hüseyin.)

4. S. Nesimi Ailes
i. S. Veyis (Küçük Veyis) Turgut. (Oğulları: Haydar, Nesimi, Düzgün, Doğan, Ali)

4. Doğan Ailesi:
Paşa (Müslüm), A. Ekber (Oğlu Murat), A. Kaya Doğan.

5. S. Rıza Ailesi.:
Keko Yaşar.(Oğulları: Dursun, Rıza, Hüseyin, Hıdır, Kasım)


Dersim Mazgirt